Samen één Gorinchem
Wij zijn samen één!

Samenwerking

Home Start

Home-Start weet voor welke uitdagingen en kansen een gezin kan https://strato-editor.com/.cm4all/uproc.php/0/home-start-logo.svg?_=183abcf294a
komen te staan. Problemen met een van de kinderen? Weinig contact met vrienden of familie? Een steuntje in de rug nodig? Ervaren en opgeleide vrijwilligers van Home-Start bieden opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen. Ouders, vrijwilligers en verwijzers in de buurt van onze Home-Start locatie kunnen rechtstreeks contact opnemen met de coördinator(en). Let op: gezinnen kunnen alleen meedoen aan het Home-Start programma in hun eigen gemeente.

Ga naar hun site.

Stichting de Bagagedrager

Inspirerend en interactief
De bagagedragers initiëren vernieuwende projecten om kwaliteit van leven te bevorderen. We horen, zien en voelen. Op straat, in contact, in de krant of een magazine, na afloop van een workshop. Vanuit die signalen ontstaan de ideeën. Via co-creatie en creatieve brainstormsessies ontwikkelen de bagagedragers nieuwe plannen. De route loopt via testfases en trainingen naar realisatie en lancering. We houden van een zorgvuldige implementatie en afronding.

Ga naar hun site.

Socialrun 

Van Tegen Stigma naar Voor Inclusie
Waar de focus tot die tijd lag op het evenement, de Socialrun werd de vraag en de behoefte steeds breder. Door de verzelfstandiging breidde ook de groep vrijwilligers, organisaties en netwerk zich snel uit. Dit maakte dat we ons gedurende het hele jaar actiever konden richten op onze missie. Een missie die zich ook verder vormde.
Van een evenement tegen stigma veranderde het naar een beweging vóór inclusie. Een draai naar het positieve waarbij mensen veel meer gezien worden en erkend om hun talenten en waar kwetsbaarheden er ‘gewoon’ mogen zijn.
Momenteel is er altijd wel een initiatief waar mensen een bijdrage kunnen leveren aan de beweging. Initiatieven en evenementen die we organiseren en opzetten omdat er vraag is.

Ga naar hun site.